Löneadministration

Lönehantering tar tid och kräver både specialistkompetens och hög integritet. Vi är ett team med lång erfarenhet, som hanterar löner från början till slut. Vi sköter allt från vårt kontor och kan även erbjuda en webbaserad tjänst för tidrapportering. Vi arbetar i Visma lön vilket är ett löneprogram som via filinläsning kan importeras till merparten av marknadens redovisningsprogram. Har Ni som kund önskemål om användande av annat löneprogram hanterar vi även detta.

A Invest & Consulting AB tar ansvar för hela lönehanteringen: Allt från inregistrering av nya medarbetare, användandet av attesterande underlag för löneberäkning, hantering av sociala avgifter, tjänstepensioner, löneutbetalningar, uppbördsredovisning, hantering av utlägg m.m. Vi har lång erfarenhet av arbete med komplexa lönefrågor.
Anlita oss, du betalar bara för den tid och de tjänster du behöver.

A Invest & Consulting

A Invest & Consulting AB är en komplett konsultbyrå inom redovisning, administration och fastighetsförvaltning.

Med bred kunskap och gedigen erfarenhet hjälper vi våra kunder att optimera sina affärsprocesser och förbättra företagsledningens rapportering samt interna kontroll.

I de arbete vi utför arbetar vi efter våra värderingar kvalitet, engagemang och affärsmässighet.

Läs mer

Effektiva lösningar

med ett affärsmässigt synsätt