Tjänster

A Invest & Consulting är konsultfirman som tillhandahåller tjänster inom redovisning, bokslut, löneadministration, management, förvärv och försäljning av företag samt fastighetsförvaltning.

Genom vår kunskap och erfarenhet skapar vi effektiva affärsmässiga lösningar.

Kunden sätter målen, vi visar vägen!

Våra tjänster:

  • Löpande bokföring
  • Bokslut/Årsredovisning
  • Löneadministration
  • Bolagsbildning
  • Fakturabelåning
  • Fastighetsförvaltning

 

A Invest & Consulting

A Invest & Consulting AB är en komplett konsultbyrå inom redovisning, administration och fastighetsförvaltning.

Med bred kunskap och gedigen erfarenhet hjälper vi våra kunder att optimera sina affärsprocesser och förbättra företagsledningens rapportering samt interna kontroll.

I de arbete vi utför arbetar vi efter våra värderingar kvalitet, engagemang och affärsmässighet.

Läs mer

Effektiva lösningar

med ett affärsmässigt synsätt