Fastighetsförvaltning

A Invest & Consulting AB har mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning. Våra kunder är såväl små som stora bostadsrättsföreningar samt privata fastighetsägare och fastighetsbolag. Genom en aktiv ekonomisk- samt tekniskförvaltning arbetar vi för att öka lönsamheten och fastighetsbeståndets värde. Vårt breda nätverk inom teknisk- samt administrativförvaltning, bank, revision, juridik och försäkring gör att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning. Vi är belägna i Malmö men har förvaltningsuppdrag på flera orter i Skåne.

Vårt förvaltade fastighetsbestånd består av kontor, butiker, bostäder, lager och garage. Merparten av fastigheterna är belägna i Malmö men vi förvaltar även på andra orter i Skåne.

Våra medarbetare har lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Tillsammans med samarbetspartners är vi en komplett leverantör av fastighetsrelaterade tjänster.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

Bokföring

 • Bokslut, årsredovisning och resultatuppföljning
 • Budget och likviditetsprognos
 • Avgifts- och hyresavisering samt betalningsbevakning
 • Skatt och deklarationer
 • Momshantering
 • Löner och arvoden
 • Finansiell rådgivning
 • Fastighetsdeklarationer
 • Uthyrning av lokaler, garage- och parkeringsplatser
 • Hyresförhandling
 • Kontraktsskrivning
 • Lägenhets- och lokalvisningar
 • Besiktningar
 • Uppföljning av driftskostnader
 • Medlemsförteckning och lägenhetsregister
 • Beslutsstöd till styrelsen
 • Tekniskdrift och förvaltning

A Invest & Consulting

A Invest & Consulting AB är en komplett konsultbyrå inom redovisning, administration och fastighetsförvaltning.

Med bred kunskap och gedigen erfarenhet hjälper vi våra kunder att optimera sina affärsprocesser och förbättra företagsledningens rapportering samt interna kontroll.

I de arbete vi utför arbetar vi efter våra värderingar kvalitet, engagemang och affärsmässighet.

Läs mer

Effektiva lösningar

med ett affärsmässigt synsätt