Bolagsbildning, bolagsförsäljning, likvidation

I de fall man önskar göra en bolagsbildning alternativt vill köpa ett färdigregistrerat lagerbolag hjälper vi till med detta. Vi har ett samarbete med Svenska Standardbolag som är en av Sveriges ledande aktörer inom bolagsbildning. Vi hanterar processen från början till slut med Svenska Standardbolag och håller Er löpande informerad om processen. Alla bolagsbeställningar sker online vilket garanterar att ärenden hanteras på det mest effektiva sättet tidsmässigt.

Vi hanterar även bolagsförsäljningar samt likvidationer för våra kunders räkning genom vår samarbetspartner Svenska Standardbolag.

Yterliggare information om tjänstern samt prisuppgifter finns på www.standardbolag.se

A Invest & Consulting

A Invest & Consulting AB är en komplett konsultbyrå inom redovisning, administration och fastighetsförvaltning.

Med bred kunskap och gedigen erfarenhet hjälper vi våra kunder att optimera sina affärsprocesser och förbättra företagsledningens rapportering samt interna kontroll.

I de arbete vi utför arbetar vi efter våra värderingar kvalitet, engagemang och affärsmässighet.

Läs mer

Effektiva lösningar

med ett affärsmässigt synsätt