Affärsidé

Vår affärsidé är att genom en komplett och grundlig analys av kundens behov leverera tjänster med kvalitet, engagemang och affärsmässighet. Med engagemang och kunskap bidrar vi med att förbättra administrativa rutiner hos våra kunder. Varje specifikt uppdrag skall analyseras för att skapa ett långsiktigt affärsmässigt mervärde för kunden. I varje enskilt fall är alltid målet att uppnå ett längre samarbete med kunden. I det samarbete som inleds vill vi genom vår breda kompetens samt välutvecklade kontaktnät vara en långsiktig partner vid mer komplicerade finansiella frågeställningar.

A Invest & Consulting

A Invest & Consulting AB är en komplett konsultbyrå inom redovisning, administration och fastighetsförvaltning.

Med bred kunskap och gedigen erfarenhet hjälper vi våra kunder att optimera sina affärsprocesser och förbättra företagsledningens rapportering samt interna kontroll.

I de arbete vi utför arbetar vi efter våra värderingar kvalitet, engagemang och affärsmässighet.

Läs mer

Effektiva lösningar

med ett affärsmässigt synsätt