Fastighet/felanmälan

Andreas Larsson
Verkställande Direktör

Andreas@ainvestconsulting.se
0702-920838

 Abo Semaoi
Fastighetschef Region Skåne

Abo@ainvestconsulting.se

Sander Gaspar
Fastighetstekniker Region Skåne

Sander@ainvestconsulting.se
0768-933423

Kristoffer Henriksson
Fastighetstekniker Region Skåne

Kristoffer@ainvestconsulting.se
0736-339812

Rune Nilsson
Fastighetstekniker Region Skåne

Simon Petö
Praktikant

A Invest & Consulting

A Invest & Consulting AB är en komplett konsultbyrå inom redovisning, administration och fastighetsförvaltning.

Med bred kunskap och gedigen erfarenhet hjälper vi våra kunder att optimera sina affärsprocesser och förbättra företagsledningens rapportering samt interna kontroll.

I de arbete vi utför arbetar vi efter våra värderingar kvalitet, engagemang och affärsmässighet.

Läs mer

Effektiva lösningar

med ett affärsmässigt synsätt